Telefoon 076-3690174

Aanzegverplichting

De aanzegverplichting is een verplichting van werkgevers om werknemers met een tijdelijk contract van zes maanden of langer minimaal een maand voor de einddatum van het tijdelijke contract schriftelijk te informeren of en zo ja onder welke voorwaarden het tijdelijke contract verlengd kan worden.

Wat als de werkgever zich niet aan de aanzegverplichting houdt?

Het door de werkgever niet aan de aanzegverpichting houden kent twee variaties:

  • De werkgever houdt zich geheel niet aan de aanzegverplichting. In dit geval is de werkgever de werknemer een maandsalaris verschuldigd
  • De werkgever houdt zich te laat aan de aanzegverplichting. In dit geval is de werkgever de werknemer naar rato het salaris verschuldigd (twee weken te laat melden betekent ook dat twee weken salaris verschuldigd is)

Tips en trics

  • Bij aanvang aanzeggen dat er geen opvolgend contract volgt behoort tot de mogelijkheden. Uiteraard kunnen partijen bij het einde van het contract anders doen besluiten.