Telefoon 076-3690174

Begeleiding van werk naar werk

Werkgevers die via een reorganisatie loondienstverbanden wensen te beëindigen, worden steeds vaker geacht de werknemer naar ander werk te begeleiden. Dit wordt Van Werk Naar Werk genoemd (afgekort VWNW).

Het VWNW-beleid vindt haar oorsprong bij ambtenaren bij de overheid, maar is tegenwoordig ook steeds vaker bij reorganisaties in het bedrijfsleven te zien.

De reden waarom werkgevers steeds vaker worden geacht om werknemers die hun baan verliezen naar ander werk te begeleiden, is om te voorkomen dat aan de werknemers een uitkering verstrekt moet gaan worden. Het belang van het hebben van werk is hoger dan het hebben van een uitkering.

VWNW-beleid

Voor het opzetten van een VWNW-beleid zijn gespecialiseerde bedrijven in te schakelen. Een VWNW-beleid kan opgenomen worden in een sociaal plan. Dit gebeurt bijvoorbeeld via een vrijwillige en een verplichte fase.

  • In de vrijwillige fase is nog niemand boventallig en krijgen werknemers de keuze om zich aan te melden voor een VWNW-traject. Dit resulteert in aanmeldingen van werknemers die willen vertrekken, waardoor minder mensen die niet willen vertrekken boventallig gaan worden.
  • In de verplichte fase is de reorganisatie reeds geïnitieerd en is er zicht op wie boventallig is (en deelneemt) en wie niet.

Doel VWNW

Het doel van een VWNW-traject is uitkeringen voorkomen en werknemers ander werk (ander werk bij dezelfde werkgever, bij een andere werkgever of als zelfstandige of hetzelfde werk bij een andere werkgever of als zelfstandige) te laten doen.