Telefoon 076-3690174

Beslaglegging op de inboedel

Heeft een rechter in een vonnis of een beschikking bepaald dat u of uw bedrijf een schuld moet betalen? Dan kan een deurwaarder met het uiteindelijke doel deze schuld te innen, beslagleggen op de inboedel.

Is een vonnis of beschikking uitvoerbaar bij voorraad? Dan mag de deurwaarder direct beginnen met bijvoorbeeld een beslaglegging.

Heeft u een schuld bij een overheidsinstantie, dan ontvangt u een dwangbevel in plaats van een vonnis of een beschikking. Een dwangbevel verloopt niet via de rechter.

Wat gebeurt er bij een beslaglegging?

De deurwaarder komt binnen en maakt een lijst van de (waardevolle) spullen die in huis of op kantoor staan.

Dit gebeurt middels een proces-verbaal en – als de waarde van de spullen naar verwachting toereikend is om de schuld te voldoen – een beslagexploot.

De deurwaarder geeft aan wanneer deze spullen verkocht gaan worden (minimaal 4 weken na verstrekken beslagexploot).

Wat gebeurt er als u na beslaglegging de schuld niet betaalt?

Betaalt u de schuld niet voor deze datum, dan gaat de deurwaarder over op verkoop van de spullen en houdt de opbrengst ter voldoening van de schuld.