Telefoon 076-3690174

Boventallig verklaard worden

Elk bedrijf kan een reorganisatie doorvoeren. Bedrijven reorganiseren om diverse redenen. Vaak is bij een reorganisatie sprake van overcapaciteit qua personeel en te hoge personeelskosten. Bij een reorganisatie wordt een formatie na reorganisatie vastgesteld. Werknemers die boven de formatie zitten, zijn boventallig.

Wat betekent het als een werknemer boventallig verklaard wordt?

Boventallig verklaard worden, betekent dat een werknemer boven de formatie zit. Afhankelijk van het soort functie van de werknemer (verander-, krimp-, verdwijn- of blijffunctie) wordt in een reorganisatieplan de impact voor de werknemers bepaald. Deze impact varieert van afvloeien tot geen impact.

Functies

In een reorganisatieplan komen vier functies voor, die we hierna kort behandelen.

Veranderfunctie

Een veranderfunctie betekent een functie die na de reorganisatie aanzienlijk verandert. Werknemers in deze groep worden boventallig, maar kunnen soms wel functievolger worden of solliciteren op een nieuwe functie binnen de organisatie.

Krimpfunctie

Een krimpfunctie betekent een functie die na de reorganisatie niet of nauwelijks verandert, maar waar wel in aantallen minder personeelsleden voor nodig zijn. Het gedeelte boven benodigd tot het oude personeelsbestand wordt boventallig.

Verdwijnfunctie

Een verdwijnfunctie betekent een functie die na de reorganisatie verdwijnt. Denk bijvoorbeeld aan een laag tussenmanagement dat na de reorganisatie geheel verdwijnt. Alle werknemers met een verdwijnfunctie worden boventallig.

Blijffunctie

Een blijffunctie betekent een functie die na de reorganisatie niet of nauwelijke verandert. Alle medewerkers met een blijffunctie behouden hun baan en worden niet boventallig.

Afspiegelingsbeginsel

De indeling in de functies is aan voorwaarden gebonden. Dit gebeurt via het afspiegelingsbeginsel. Het afspiegelingsbeginsel zorgt ervoor dat de leeftijdsopbouw van de organisatie vóór en ná de reorganisatie zoveel mogelijk gelijk blijft.

Conclusie

Boventallig verklaard worden, kan in een reorganisatie enkel bij medewerkers met een blijffunctie voorkomen worden. In de overige functies zijn meer personeelsleden dan functies na de reorganisatie.

De indeling in de functies is aan voorwaarden gebonden. Dit gebeurt via het afspiegelingsbeginsel. Het afspiegelingsbeginsel zorgt ervoor dat de leeftijdsopbouw van de organisatie vóór en ná de reorganisatie zoveel mogelijk gelijk blijft.