Telefoon 076-3690174

Onderwerp: Financiering

Kosten van factuurkorting

Vanuit de praktijk zien we dat veel bedrijven additionele factuurkorting geven om schuldenaren tot spoedige betaling te bewegen. Een extra korting indien bijvoorbeeld binnen 10 dagen na factuurdatum betaald wordt, terwijl de betaaltermijn 30 dagen bedraagt. Zulks met het oog op het verminderen van eigen liquiditeitsperikelen. De daadwerkelijke kosten van

Lees verder

Convenanten

Een financiering gaat vaak gepaard met convenanten. Deze convenanten zijn afspraken tussen financier en ondernemer, waar de ondernemer gedurende de looptijd van de financiering aan dient te voldoen. Houdt een ondernemer zich niet aan een convenant, dan ontstaat veelal directe opeisbaarheid van de financiering. Ook wanneer een financiering nog een

Lees verder