Telefoon 076-3690174

Convenanten

Een financiering gaat vaak gepaard met convenanten. Deze convenanten zijn afspraken tussen financier en ondernemer, waar de ondernemer gedurende de looptijd van de financiering aan dient te voldoen.

Houdt een ondernemer zich niet aan een convenant, dan ontstaat veelal directe opeisbaarheid van de financiering. Ook wanneer een financiering nog een resterende looptijd heeft, kan een financier de financiering dan direct opeisen.

Voorbeelden van convenanten

Enkele voorbeelden van convenanten die regelmatig de revue passeren zijn:

  • Debt service capacity-ratio
  • Debt/EBITDA-ratio
  • Garantievermogen

Debt service capacity-ratio

Bij de debt service capacity-ratio gaat het over een minimum waaraan de ondernemer moet voldoen. De debt service capacity-ratio moet dan bijvoorbeeld altijd minimaal 1,75 bedragen.

Debt/EBITDA-ratio

Bij de debt/EBITDA-ratio gaat het over een maximum waaraan de ondernemer moet voldoen. De debt/EBITDA-ratio mag dan bijvoorbeeld nooit hoger zijn dan 4,5.

Garantievermogen

Bij het garantievermogen gaat het over een minimum waaraan de ondernemer moet voldoen. Het garantievermogen mag dan bijvoorbeeld nooit lager zijn dan € 2.500.000.

Waarom convenanten?

Convenanten zijn er om de risico’s van een financier tot een acceptabel niveau te mitigeren. Het stelt het speelveld vast waaronder een financier bereid is een financiering te verstrekken.

Breekt de ondernemer deze regels, dan is de financier door het toegenomen risico niet meer bereid om te financieren en zal deze de financiering direct opeisen.