Telefoon 076-3690174

Cumulatiegrond

De wet geeft 8 redelijke ontslaggronden. Voor elk van deze ontslaggronden geldt dat een werkgever deze gedegen zal moeten onderbouwen. Slaagt de werkgever hier voor de gekozen ontslaggrond niet in (de onderbouwing is niet afdoende), dan bestaat het risico dat het ontslag niet geaccepteerd wordt. In de gevallen waar de kantonrechter beslist, kan de cumulatiegrond soelaas bieden. Met de cumulatiegrond kunnen meerdere niet volledig gedragen ontslaggronden gedragen worden, die gezamenlijk afdoende reden voor ontslag op kunnen leveren.

Ontslaggronden

De wet geeft 8 redelijke ontslaggronden (artikel 7:669 BW lid 3):

  1. Bedrijfseconomische redenen
  2. Langdurige arbeidsongeschiktheid
  3. Veelvuldig ziekteverzuim
  4. Onvoldoende functioneren
  5. Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
  6. Werkweigering wegens ernstige gewetensbezwaren
  7. Verstoorde arbeidsverhouding
  8. Overige moverende redenen

UWV of de kantonrechter?

Sinds de Wet Werk en Zekerheid is ingevoerd, is ook de route die de werkgever dient te volgen bij ontslag geformaliseerd en gestandaardiseerd.

Enkel bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid (2 jaar) is het UWV de aangewezen instantie.

Bij ontslag wegens Veelvuldig ziekteverzuim, Onvoldoende functioneren, Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, Werkweigering wegens ernstige gewetensbezwaren, Verstoorde arbeidsverhouding of Overige moverende redenen (zeldzaam) dient de werkgever zich te wenden tot de kantonrechter.

Cumulatiegrond

De wet geeft 8 redelijke ontslaggronden. Voor elk van deze ontslaggronden geldt dat een werkgever deze gedegen zal moeten onderbouwen.

Slaagt de werkgever hier voor de gekozen ontslaggrond niet in (de onderbouwing is niet afdoende), dan bestaat het risico dat het ontslag niet geaccepteerd wordt.

In de gevallen waar de kantonrechter beslist, kan de cumulatiegrond soelaas bieden.

Bij de cumulatiegrond gaat het enkel om de ontslaggronden waar de kantonrechter bevoegdheid heeft (Veelvuldig ziekteverzuim, Onvoldoende functioneren, Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, Werkweigering wegens ernstige gewetensbezwaren, Verstoorde arbeidsverhouding of Overige moverende redenen.

Met de cumulatiegrond kunnen meerdere niet volledig gedragen ontslaggronden gedragen worden, die gezamenlijk afdoende reden voor ontslag op kunnen leveren.