Telefoon 076-3690174

Deeltijdontslag

Ontslag geldt veelal voor het volledige aantal contracturen in een arbeidscontract. Een uitzondering op deze regel is deeltijdontslag. Bij deeltijdontslag wordt eerst ontslag verleend, waarna een nieuw arbeidscontract met een minder aantal uren overeengekomen wordt.

Deeltijdontslag biedt bijvoorbeeld soelaas wanneer een ontslag voor alle contracturen niet nodig is, maar geen vermindering van de contracturen van een medewerker de bedrijfsvoering te negatief beïnvloedt EN deze situatie op geen andere manier op te lossen is.

Voorbeeld deeltijdontslag

Een fysiotherapeut heeft twee medewerkers met een onbeperkt contract van 40 uur per week. Door economische omstandigheden is er nog maar voor 30 uur werk per medewerker. De medewerkers kunnen geen ander zinvol werk voor de onderneming verrichten. Zonder deeltijdontslag voor 10 uur per medewerker gaat de onderneming failliet.

  • Deeltijdontslag
    • De fysio-onderneming krijgt van het UWV een vergunning voor deeltijdontslag OF
    • De fysio-onderneming komt in overleg met de medewerkers deeltijdontslag overeen, hierbij wordt bijvoorbeeld door partijen een vaststellingsovereenkomst getekend.
  • De medewerkers vragen een WW-uitkering aan voor de 10 uur waarvoor deeltijdontslag wordt verleend.
    • Eventueel kan de werkgever de WW-uitkering aanvullen tot wat normaliter verdiend zou worden.
  • De fysio-onderneming betaalt de transitievergoeding voor het deeltijdontslag van 10 uur.
  • Voor de overige 30 uur wordt door de fysio-onderneming een nieuw arbeidscontract aangeboden (minimaal dezelfde voorwaarden als het oude contract).

Via het UWV of zelfstandig in overleg met de medewerkers?

Een vergunning voor deeltijdontslag via het UWV komt niet heel vaak voor. De reden is dat een arbeidscontract eigenlijk niet deelbaar is en het erg lastig is de economische noodzaak aan te tonen, in samenhang met dat het deeltijdontslag de enige mogelijkheid is om met het deeltijdontslag de economisch malaise te doen laten oplossen.

Naast de route via het UWV bestaat voor werkgevers ook de mogelijkheid om met de medewerkers in conclaaf te treden. Hierbij mag naast de transitievergoeding ook een additionele vergoeding verstrekt worden, om de medewerkers het deeltijdontslag te doen laten accepteren.