Telefoon 076-3690174

Kosten van factuurkorting

Vanuit de praktijk zien we dat veel bedrijven additionele factuurkorting geven om schuldenaren tot spoedige betaling te bewegen. Een extra korting indien bijvoorbeeld binnen 10 dagen na factuurdatum betaald wordt, terwijl de betaaltermijn 30 dagen bedraagt. Zulks met het oog op het verminderen van eigen liquiditeitsperikelen. De daadwerkelijke kosten van deze factuurkorting worden vaak niet berekend. Aanzienlijke waarde kan hierdoor verloren gaan.

Een voorbeeld:
Een klant heeft voor 250.000 € producten afgenomen, en krijgt 2 betaalmogelijkheden: betaal binnen 10 dagen en krijg 3% korting, of betaal binnen 30 dagen zonder korting. Het doel van de leverancier is maximale waardecreatie. Levert de betaaltermijn met de korting, of de betaaltermijn zonder korting het meeste waarde op?

Uitwerking:
Door de tijdsvoorkeur van kapitaal is het bij beide betaaltermijnen te verwachten dat op de laatste dag betaald wordt.

Betaaltermijn van 10 dagen met 3% korting
Bij de betaaltermijn van 10 dagen krijgt de klant 3% korting. Wanneer hij hier gebruik van maakt, dient hij dus binnen 10 dagen 242.500 € over te maken.

Betaaltermijn van 30 dagen zonder korting
De 20 extra dagen tussen een betaaltermijn van 10 dagen en een betaaltermijn van 30 dagen, kosten de leverancier € 7.500 (€ 250.000 – € 242.500). Uitgedrukt in een percentage kost dit dus € 7.500 / € 242.500 = 3,09%. Op jaarbasis levert dit aan enkelvoudig rente (€ 7500 / € 242500) x (360 / 20) = 54,12% voor de schuldenaar op!

Het moet wel erg vreemd lopen wil de rente op vreemd vermogen hoger liggen dan 54,12%. In dergelijke gevallen is een leverancier dus goedkoper uit door leveringen zonder korting en een betaaltermijn van 30 dagen aan te bieden, en de liquiditeitsval op te vangen met vreemd vermogen.

Liquiditeitsproblemen zijn enorm vervelend, maar bereken goed welke instrumenten ingezet worden om de problemen te beperken. Het verkeerde instrument kan aanzienlijk waarde kosten.