Telefoon 076-3690174

Ontslaggronden

Ontslag is mogelijk wanneer hier een redelijke grond voor is en de werknemer niet binnen een redelijke termijn kan worden herplaatst.

Ontslaggronden

De wet geeft 8 redelijke ontslaggronden:

  1. Bedrijfseconomische redenen
  2. Langdurige arbeidsongeschiktheid
  3. Veelvuldig ziekteverzuim
  4. Onvoldoende functioneren
  5. Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
  6. Werkweigering wegens ernstige gewetensbezwaren
  7. Verstoorde arbeidsverhouding
  8. Overige moverende redenen

UWV of de kantonrechter?

Sinds de Wet Werk en Zekerheid is ingevoerd, is ook de route die de werkgever dient te volgen bij ontslag geformaliseerd en gestandaardiseerd.

Enkel bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid (2 jaar) is het UWV de aangewezen instantie.

Bij ontslag wegens Veelvuldig ziekteverzuim, Onvoldoende functioneren, Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, Werkweigering wegens ernstige gewetensbezwaren, Verstoorde arbeidsverhouding of Overige moverende redenen (zeldzaam) dient de werkgever zich te wenden tot de kantonrechter.

Transitievergoeding

De transitievergoeding is in beginsel bij alle ontslaggronden van toepassing, behalve bij aantoonbaar verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

In 2021 wordt de transitievergoeding als volgt berekend:

<1 jaar in dienst?

(Bruto salaris ontvangen / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12).

> 1 jaar in dienst?

1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf uw eerste werkdag plus (Bruto salaris ontvangen over de resterende periode / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12).

Als maximum geldt één (bruto) jaarsalaris (met een maximum van € 84.000).