Telefoon 076-3690174

Ontslagmogelijkheden

Wanneer de formatie niet meer in lijn is met de operatie, biedt ontslag van medewerkers soelaas om formatie en operatie weer in balans te brengen. Ontslag is aan stringente regelgeving gebonden. In dit artikel schetsen we de verschillende situaties.

Ontslag kan in beginsel op de volgende manieren plaatsvinden:

Komen werknemer en werkgever er samen uit

  • Werknemer neemt ontslag;
  • Werkgever verlengt tijdelijk arbeidscontract niet;
  • Werkgever en werknemer komen een vaststellingsovereenkomst overeen.

Komen werknemer en werkgever er samen niet uit

  • Ontslag via het UWV;
  • Ontslag via de kantonrechter.

Ontslag via het UWV kan enkel bij bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid.

Bij ontslag wegens veelvuldig ziekteverzuim, onvoldoende functioneren, verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, werkweigering wegens ernstige gewetensbezwaren, verstoorde arbeidsverhouding of overige moverende redenen (zeldzaam) dient de werkgever zich te wenden tot de kantonrechter.

Tegenwoordig kan ook voor de cumulatiegrond gekozen worden, als een enkele ontslaggrond niet toereikend onderbouwd kan worden, maar een cumulatie van verschillende ontslaggronden wel.