Telefoon 076-3690174

Pre-pack

Een pre-pack is de situatie dat een ondernemer, voorafgaand aan een naderend faillissement van een onderneming, met behulp van een beoogd curator alvast een activatransactie voorbereidt, die bij uitspraak van het faillissement direct wordt uitgevoerd.

Doel van een pre-pack

Het doel van een pre-pack is om zo veel als mogelijk het waardeverlies als gevolg van het uitspreken van het faillissement te voorkomen. Na een faillissement heerst er immers een negatieve stemming over de onderneming, die de waarde van de activa drukt. Dit waardeverlies beoogt een pre-pack te voorkomen.

Voorbereiding voor de faillissementsaanvraag

Een ondernemer die verwacht binnenkort faillissement aan te moeten vragen, kan hieromtrent alvast een mededeling doen aan de rechtbank. Bij deze mededeling kan de ondernemer vragen wie de rechtbank op het oog heeft om – als het zover is – te gaan dienen als curator en rechter-commissaris.

De ondernemer kan vervolgens samen met de beoogd curator (die na faillissementsaanvraag de belangen van de crediteuren gaat behartigen, maar in dit stadium nog geen formele bevoegdheid heeft) onderhandelen over een activatransactie. Daar bij de curator een formele bevoegdheid ontbreekt, wordt de curator een “stille” curator genoemd. Bereiken de beoogd curator en de ondernemer overeenstemming, dan kan de faillissementsaanvraag ingediend worden.

Formele afhandeling na uitspreken faillissement

Het uiteindelijke doel is om bij de faillissementsaanvraag direct door te kunnen pakken en waardeverlies te voorkomen. Dit gebeurt wanneer de beoogd curator ook daadwerkelijk benoemd wordt en de reeds voorbereide activatransactie af kan ronden (de koopovereenkomst wordt getekend en de activa geleverd). Hierbij blijft de goedkeuring van de rechter-commissaris vereist.

De activa gaan zonder waardeverlies door in een nieuwe onderneming. De crediteuren van de failliet hebben een hogere claim op de boedel, omdat het waardeverlies als gevolg van het faillissement zoveel als mogelijk voorkomen is.