Telefoon 076-3690174

Preferente vorderingen

Preferente vorderingen zijn vorderingen van preferente schuldeisers. In een faillissement gaan preferente vorderingen voor op concurrente vorderingen.

Welke schuldeisers kunnen preferente vorderingen hebben?

Er zijn maar drie partijen die preferente vorderingen kunnen hebben. Dit zijn:

  • Het UWV
  • De Belastingdienst
  • lonen van het personeel (voor gewerkte uren voor de faillietverklaring).

Het recht van voorrang in een faillissement voor de preferente vorderingen vloeit voort uit de wet. Als er geen akkoord bereikt wordt, geldt dat de preferente vorderingen eerst 100% van hun vordering uitgekeerd moeten krijgen, voordat schuldeisers daarna (een deel van) hun vordering uitgekeerd krijgen.

Van belang is voorts dat het UWV, De Belastingdienst en de lonen van het personeel (voor gewerkte uren voor de faillietverklaring) niet zelden de grootste schuldeisers zijn.