Telefoon 076-3690174

Samenvatting Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De WHOA is een nieuwe wet die op 1 januari 2021 is ingegaan. De wet zorgt ervoor dat bedrijven die in zwaar weer verkeren ook zonder instemming van alle schuldeisers een akkoord kunnen bereiken met betrekking tot een schuldregeling.

Voor wie is de WHOA?

De WHOA is er vooral voor levensvatbare bedrijven die om wat voor reden dan ook door hoge schulden failliet dreigen te gaan. Met het reorganiseren van de schulden wordt een faillissement afgewend.

Wat brengt de WHOA ten opzichte van de situatie voor de WHOA?

Voor de WHOA kon er alleen een schuldregeling overeen gekomen worden indien alle schuldeisers en aandeelhouders instemden. Lag er bijvoorbeeld één schuldeiser dwars, dan kon dit impliceren dat een faillissement onafwendbaar zou zijn.

Wat is het stappenplan?

Het gaat voor dit artikel te ver om een allesomvattend stappenplan met betrekking tot de WHOA te geven. We noemen in een samenvatting de belangrijkste punten:

Initiatie

 • Deponering verklaring initiatie WHOA bij de griffie van de rechtbank (door een advocaat)
 • Verdeling schuldeisers en aandeelhouders in klassen op basis van rechten
 • Beschrijving waarde voor schuldeisers en aandeelhouders in WHOA versus faillissement (waarbij de waarde in WHOA per klasse hoger dient te zijn)

Concept

 • Concept uiterlijk 8 dagen voor stemming bij de schuldeisers en aandeelhouders neerleggen.

Stemming

 • Stemming door schuldeisers en aandeelhouders (per klasse, enkel de mogelijkheid tussen ja of nee).
 • Uitkomst stemming wordt binnen 7 dagen na de stemming gedeeld met de schuldeisers en aandeelhouders

Homologatieverzoek

 • Indiening homologatieverzoek bij de rechtbank (door een advocaat).
 • Homologatie is mogelijk wanneer tenminste twee derde van tenminste één klasse met het akkoord instemt (op eurobasis).

Bezwaarperiode

 • Stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders kunnen tot de dag van de zitting zo’n 8 tot 14 dagen na indienen homologatieverzoek een schriftelijk verzoek tot afwijzing indienen bij de rechtbank

Homologatie (=goedkeuring van het akkoord door de rechter)

 • De recht bepaalt of de homologatie akkoord is
 • Schuldeisers en aandeelhouders die niet hebben gestemd of die niet hebben ingestemd, zijn toch gehouden aan het akkoord.
 • Met het vonnis kan de onderneming de schuldeisers houden aan de uitspraak van de rechter.