Telefoon 076-3690174

Surseance van betaling

Surseance van betaling is een periode van maximaal 1,5 jaar, waarin een rechter een onderneming, stichting of vereniging uitstel van betaling verleent. Middels surseance wordt gepoogd voor een onderneming die tijdelijk in de financiële moeilijkheden verkeert een faillissement te voorkomen.

Doel van surseance van betaling

Het doel van surseance van betaling is een organisatie de tijd geven om orde op zaken te stellen en de schuldeisers gezamenlijk en evenredig af te lossen.

Gezamenlijk en evenredig aflossen betekent onder andere, dat een organisatie die in surseance verkeert, niet één of enkele van de schuldeisers af mag lossen.

Andersom kunnen schuldeisers betaling van de schulden gedurende de surseance niet afdwingen.  De verhaalsacties van de schuldeisers zijn geschorst en de beslagen vervallen na de definitieve verlening van surseance van betaling door de rechter.

Procedure

Surseance van betaling valt onder het civiele recht. Het hebben van een advocaat is verplicht.

De rechter stelt een bewindvoerder en een rechter-commissaris aan. De rechter-commissaris adviseert de bewindvoerder.

De directie van de organisatie voert samen met de bewindvoerder het dagelijks bestuur over de organisatie. Belangrijke beslissingen worden vanaf het uitspreken van de surseance samen genomen.

Publicatie

Iedere surseance van betaling wordt in het openbare Centraal Insolventieregister (CIR) ingeschreven (door de griffie van de rechtbank). Publicatie vindt ook plaats in de Staatscourant.

Beëindiging surseance van betaling

Surseance van betaling kan bijvoorbeeld eindigen na:

  • Een verzoek van de bewindvoerder of schuldeiser(s). In dit geval volgt veelal aan faillissement;
  • Een verzoek van de schuldenaar. In dit geval is de surseance veelal succesvol en is een faillissement afgewend. De organisatie is dan weer in staat om de betalingen te hervatten;
  • Een definitief akkoord met de schuldeisers;
  • Afloop van de maximale termijn van 1,5 jaar. In dit geval kunnen de schuldeisers de verhaalsacties weer opstarten en kunnen ook eventuele beslagen weer worden gelegd.