Telefoon 076-3690174

Tag: Debt/EBITDA-ratio

Convenanten

Een financiering gaat vaak gepaard met convenanten. Deze convenanten zijn afspraken tussen financier en ondernemer, waar de ondernemer gedurende de looptijd van de financiering aan dient te voldoen. Houdt een ondernemer zich niet aan een convenant, dan ontstaat veelal directe opeisbaarheid van de financiering. Ook wanneer een financiering nog een

Lees verder