Telefoon 076-3690174

Tag: Transitievergoeding

Transitievergoeding 2022

Bij ontslag van een werknemer op initiatief van de werkgever, geldt in beginsel de transitievergoeding. De transitievergoeding vormt voor de werknemer een compensatie voor bijvoorbeeld omscholing om zo gemakkelijker een andere baan te vinden. Wanneer is de transitievergoeding van toepassing? De transitievergoeding is van toepassing bij ontslag op initiatief van

Lees verder

Ontslaggronden

Ontslag is mogelijk wanneer hier een redelijke grond voor is en de werknemer niet binnen een redelijke termijn kan worden herplaatst. Ontslaggronden De wet geeft 8 redelijke ontslaggronden: Bedrijfseconomische redenen Langdurige arbeidsongeschiktheid Veelvuldig ziekteverzuim Onvoldoende functioneren Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer Werkweigering wegens ernstige gewetensbezwaren Verstoorde arbeidsverhouding Overige

Lees verder