Telefoon 076-3690174

Tag: Verjaringstermijn

Verjaring van een vordering

Iedere vordering kan verjaren. Wanneer is afhankelijk van het soort vordering en wie de partijen zijn. Wanneer een vordering verjaart, kan betaling niet meer afgedwongen worden. Een vordering waarvan betaling niet meer kan worden afgedwongen blijft wel bestaan. De schuldeiser kan alleen geen juridische middelen meer inzetten om betaling af

Lees verder

Stuiting buiten rechte

Een verjaringstermijn is van toepassing op iedere vordering. De specifieke termijn varieert per situatie. Na verloop van de verjaringstermijn, kan de schuldeiser zijn recht niet meer afdwingen. Om verjaring te voorkomen dient de schuldeiser deze te stuiten. Bij een stuiting buiten rechte begint dan een nieuwe verjaringstermijn te lopen. Verjaringstermijn

Lees verder