Telefoon 076-3690174

Tijdsvoorkeur van kapitaal

Kapitaal dat je op een later moment ontvangt is minder waard dan kapitaal dat je vandaag ontvangt. Het is de tijdsvoorkeur van kapitaal dat maakt dat een te late betaling minder waard is dan een betaling die vandaag ontvangen wordt.

De meest gebruikte methode voor het berekenen van het waardeschil is de netto contante waarde-methode. Deze methode verwerkt zowel tijdswaarde als risico, en drukt later te ontvangen bedragen uit in de waarde van vandaag.

De formule voor de netto contante waarde-methode luidt:

NCW = CW – I = ∑ (C/((1+K)^t)) –I

“I” moet in deze gezien worden als de initiële investering. Dit kan bijvoorbeeld een investering zijn die nodig was om de klant klant te maken.

“C” is de kasstroom die op specifieke tijdstippen verwacht wordt. Deze moet voor iedere betaling berekend worden.

“K” is de kostenvoet behorende bij het project. Deze bestaat uit zowel tijdswaarde als risico.