Telefoon 076-3690174

Transitievergoeding 2022

Bij ontslag van een werknemer op initiatief van de werkgever, geldt in beginsel de transitievergoeding. De transitievergoeding vormt voor de werknemer een compensatie voor bijvoorbeeld omscholing om zo gemakkelijker een andere baan te vinden.

Wanneer is de transitievergoeding van toepassing?

De transitievergoeding is van toepassing bij ontslag op initiatief van de werkgever. Sinds 1 januari 2020 geldt de transitievergoeding ook wanneer een werknemer in proeftijd ontslagen wordt.

Let op de uitzonderingen. Zo is een transitievergoeding o.a. bij de volgende situaties niet van toepassing:

  • Beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden;
  • (Terecht) ontslag op de staande voet;
  • Ontslag wegens bereiken AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd;
  • Werkgever biedt gelijkwaardig nieuw tijdelijk contract aan, welke de werknemer niet accepteert

Berekening transitievergoeding

  • 1/3e maandsalaris voor ieder heel dienstjaar
  • Voor ieder deel van een dienstjaar geldt: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 )

Maximale transitievergoeding

De maximale transitievergoeding bedraagt in 2022 86.000 euro.

Voorbeeld van een berekening transitievergoeding op berekensite.nl: