Telefoon 076-3690174

Uitstel van betaling

Uitstel van betaling is synoniem voor surseance van betaling.

Doel van uitstel van betaling

Het doel is een organisatie de tijd geven om orde op zaken te stellen en de schuldeisers gezamenlijk en evenredig af te lossen.

Wat betekent uitstel van betaling?

Uitstel van betaling betekent onder andere dat een organisatie die in surseance verkeert, niet één of enkele van de schuldeisers af mag lossen. Andersom kunnen schuldeisers betaling van de schulden gedurende de surseance niet afdwingen. 

De verhaalsacties van de schuldeisers zijn geschorst en de beslagen vervallen na de definitieve verlening van surseance van betaling door de rechter.

Lees hier verder over surseance van betaling: