Telefoon 076-3690174

Wat is de afdeling bijzonder beheer?

De afdeling bijzonder beheer is een afdeling van bijvoorbeeld een financiële instelling die klanten beheert die nu of in de nabije toekomst naar alle waarschijnlijkheid niet aan de betaalverplichtingen kunnen (gaan) voldoen.

Waarom bijzonder beheer?

Een financiële instelling wenst haar risico’s te minimaliseren. Klanten die nu of in de toekomst niet aan hun betaalverplichtingen kunnen voldoen, leveren voor de financiële instelling een risico op. Het is immers de financiële instelling die de contractuele rente of aflossingen nu of in de toekomst niet tegemoet gaat zien.

Hoe geraak je weer uit bijzonder beheer?

Ondernemingen geraken uit bijzonder beheer door precies het omgekeerde te doen dan hoe ze bij bijzonder beheer terecht zijn gekomen.

Bij bijzonder beheer komt een onderneming terecht als nu of naar verwachting in de nabije toekomst niet aan de betaalverplichting voldaan wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een sterke omzetdaling, sterk toegenomen kosten, juridische claims die de continuïteit bedreigen of simpelweg een melding van de ondernemer zelf.

Uit bijzonder beheer geraken is mogelijk door het omgekeerde te doen. Bijvoorbeeld door sterk verbeterde resultaten te laten zien of additioneel kapitaal van investeerders aan te trekken, waardoor rente en aflossing weer naar verwachting plaats kunnen vinden.