Telefoon 076-3690174

Wat is een boedelcrediteur?

In een faillissement komen vaak boedelcrediteuren voor. Boedelcrediteuren zijn schuldeisers met een boedelvordering.

Wat is een boedelvordering?

Een boedelvordering is een vordering die is ontstaan na de faillietverklaring.

Een boedelvordering kan ontstaan door toedoen van de curator of door de wet als boedelvordering worden geclassificeerd.

Een curator kan het bij bijvoorbeeld een failliete schoenenwinkel in het belang van de schuldeisers vinden om de huur nog een maand door te laten lopen, bijvoorbeeld om zo met een uitverkoop meer opbrengst uit de voorraad te halen dan een opkoper zou bieden. De bijbehorende huurschuld (van de periode na het faillissement) is dan een boedelvordering.

Waarom is het hebben van een boedelvordering relevant?

Een boedelvordering kan zonder de afwikkeling van het faillissement aanspraak maken op betaling. De boedelvordering gaat voor op de faillissementsschulden.

Andere voorbeelden van boedelvorderingen

Andere voorbeelden van boedelvorderingen zijn bijvoorbeeld het salaris van de curator of de lonen van het personeel (voor gewerkte uren na de faillietverklaring).